Alle juridische zaken

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden, onze service level agreement en de verwerkersovereenkomst.
Heeft u vragen over één van deze document, stuur dan een e-mail naar: info@easyrapport.nl.

Algemene Voorwaarden SaaS

Bij elke overeenkomst tussen u en Easyrapport gelden deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Service Level Agreement

In de Service Level Agreement (SLA) benoemen we de beschikbaarheid, de wijze van ondersteuning, communicatie, reactietijden en oplostijden. De SLA vormt een onderdeel van de Algemene Voorwaarden SaaS.

Service Level Agreement

Verwerkersovereenkomst (conform het Privacyconvenant onderwijs)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bepaalt hoe bedrijven met persoonsgegevens van hun gebruikers dient om te gaan.

 

Lees hier hoe u de verwerkersovereenkomst kunt tekenen