Verwerkersovereenkomst conform Privacyconvenant Onderwijs

Easyrapport is deelnemer van het privacyconvenant onderwijs.

Wij hebben de verwerkersovereenkomst (versie 3.0) klaar liggen voor alle aangesloten scholen uit het primaire en voortgezette onderwijs. Alle andere organisaties kunnen bij Easyrapport een reguliere verwerkingsovereenkomst aanvragen.

Wat moet u doen om de verwerkersovereenkomst af te sluiten?

Hiervoor stuurt u een e-mail naar: Niels Bartels <niels@easyrapport.nl>. We willen u vriendelijk vragen om de volgende gegevens aan te leveren zodat wij de verwerkersovereenkomst voor u in orde kunnen maken.

Kopiëer onderstaande alinea in uw e-mail en vervang de gegevens die dikgedrukt zijn.

Het bevoegd gezag van <naam + rechtsvorm onderwijsinstelling>, geregistreerd onder BRIN-nummer <brin> bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, gevestigd en kantoorhoudende aan <adres>, te (<postcode>) <plaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <functie + naam>, hierna te noemen: “Onderwijsinstelling”. 

* Indien mogelijk heeft het onze voorkeur om de verwerkersovereenkomst voor de gehele stichting af te sluiten.