Uw privacy

Privacy bescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Easyrapport Website, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. 7U VOF respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Easyrapport databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Easyrapport Website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van Easyrapport en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Easyrapport Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Om 7U VOF in staat te stellen de Easyrapport Website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Easyrapport Website gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Toepasselijk Recht

De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Easyrapport Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.